x

Hotline: 0936.378.955

Email: tafviet@gmail.com

Bảng giá dịch vụ kế toán ĐẠI LÝ THUẾ TAF VIỆT

(07:00:53 AM 18/01/2015)

Phí dịch vụ tư vấn sẽ được chúng tôi tính toán và đề xuất dựa trên các thông tin tham khảo dưới đây. Mức phí cụ thể được hai bên thống nhất phải dựa trên tình hình thực tế, quy mô hoạt động, yêu cầu cụ thể của Giám đốc doanh nghiệp và thời gian thực tế mà chúng tôi dự kiến trong quá trình cung cấp dịch vụ.

  BẢNG GIÁ THAM KHẢO

DỊCH VỤ ĐẠI LÝ THUẾ

(Phí dịch vụ có thể được điều chỉnh sau khi khảo sát thực tế)

Giá  chưa bao gồm thuế GTGT 10%

 

Cơ sở tính phí:

Phí dịch vụ được tính dựa trên giờ công thực tế và khối lượng công việc ước tính, phù hợp với điều kiện và linh hoạt theo yêu cầu của khách hàng.

 

A. DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI 

 Bao gồm các hạng mục sau:  

1. Khai và báo cáo thuế GTGT

2. Khai và báo cáo thuế TNCN

3. Khai và báo cáo thuế TNDN 

 

4. Lập hệ thống sổ sách kế toán         

5. Lập báo cáo tài chính- quyết toán thuế năm 
 

Số lượng hóa đơn/tháng

Phí dịch vụ - Đồng/Tháng

Thương mại – Dịch vụ

Sản xuất

Xây dựng

Không phát sinh

300.000

300.000

300.000

Từ 1 đến 10

1.500.000

2.000.000

2.500.000

Từ 11 đến 20

2.000.000

2.500.000

3.000.000

Từ 21 đến 30

2.500.000

3.000.000

3.500.000

Từ 31 đến 50

3.000.000

3.500.000

4.000.000

Từ 51 đến 70

3.500.000

4.000.000

4.500.000

Từ 71 đến 100

4.000.000

4.500.000

5.000.000

Từ 101 đến 150

4.500.000

5.000.000

5.500.000

Từ 151 đến 200

5.000.000

5.500.000

6.000.000

Từ 201 trở lên

Thỏa thuận

 

 B. CÁC DỊCH VỤ KẾ TOÁN KHÁC

  

I. DỊCH VỤ KHAI BÁO THÁNG, QUÝ

1. Khai và báo cáo thuế GTGT

 

 Số lượng hóa đơn, chứng từ / tháng

Phí dịch vụ ( vnđ/tháng)

Từ   01   đến   10   hóa đơn

200.000

Từ   11  đến   20  hóa đơn

300.000

Từ   21  đến   50   hóa đơn

500.000

Từ   51   đến   100   hóa đơn

700.000

Từ  101  hóa đơn  trở  lên

1.000.000 – 2.000.000

         
     
2. Khai và báo cáo thuế TNCN

Số lượng lao động cần kê khai

Phí dịch vụ ( vnđ/tháng)

Từ   01  đến   10   lao động

200.000

Từ   11  đến   30   lao động

300.000

Từ   31   lao động  trở  lên

Từ  500.000

 

II. DỊCH VỤ HOÀN THIỆN SỔ SÁCH  - BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

Áp dụng đối với các doanh nghiệp không sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói và có nhu cầu hoàn thiện lại hệ thống kế toán trong một hoặc nhiều năm tài chính .

                       

                        Nội dung dịch vụ :                                                                         

                               

 

                                         - Kiểm tra rà soát hệ thống kế toán
                                 - Điều chỉnh và hoàn thiện toàn bộ sổ sách kế toán

                                 - Lập báo cáo tài chính

                                 - Giải trình hồ sơ kế toán khi quyết toán thuế

 

III. DỊCH VỤ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

Áp dụng đối với các doanh nghiệp đã thực hiện đầy đủ và chính xác công tác kế toán trong năm, có dữ liệu và sổ sách kế toán đầy đủ phục vụ công tác lập báo cáo tài chính. 

                        

                            Nội dung dịch vụ :

 

                        - Kiểm tra và tiếp nhận số liệu kế toán. 
                        - Lập báo cáo tài chính theo hiện trạng số liệu của doanh nghiệp .
         

Loại hình doanh nghiệp

Phí dịch vụ (vnđ)

Thương mại – Dịch vụ - Tư vấn

4.000.000

Sản xuất – Gia công

5.000.000

Xây dựng – Lắp đặt

5.000.000  -  7.000.000

  

  IV. DỊCH VỤ GIÁM SÁT KẾ TOÁN

 

Áp dụng đối với các doanh nghiệp có bộ máy kế toán đầy đủ, có nhu cầu giám sát thường xuyên toàn bộ hoạt động và độ chính xác trong việc thực hiện công tác kế toán – thuế .         

 

                        Nội dung dịch vụ :

 

                        - Kiểm soát hệ thống sổ sách, số liệu kế toán, báo cáo thuế
                        - Tư vấn điều chỉnh , cân đối sổ sách kế toán và hoạt động kinh doanh.
                        - Hỗ trợ giải trình khi quyết toán thuế.

 

Loại hình doanh nghiệp

Phí dịch vụ (vnđ/tháng)

Thương mại – Dịch vụ - Tư vấn

2.000.000  -  10.000.000

Sản xuất – Gia công

3.000.000  -  15.000.000

Xây dựng – Lắp đặt

5.000.000  -  20.000.000

                        Ghi chú : Phí dịch vụ phụ thuộc vào quy mô , đặc thù hoạt động của từng doanh nghiệp.


C. DỊCH VỤ KHÁC


I. DỊCH VỤ KIỂM TOÁN NỘI BỘ

 

Thanh kiểm tra soát xét toàn bộ công tác kế toán của cả năm tài chính, tư vấn điều chỉnh các sai xót trong kế toán , vướng mắc về thuế .  

                        Nội dung dịch vụ :

 

                        - Kiểm tra soát xét toàn bộ hệ thống kế toán

                        - Lập báo cáo kiểm toán nội bộ

                        - Tư vấn điều chỉnh  các sai sót         

Loại hình doanh nghiệp

Phí dịch vụ (vnđ/năm)

Thương mại – Dịch vụ - Tư vấn

10.000.000

Sản xuất – Gia công

15.000.000

Xây dựng – Lắp đặt thiết bị

20.000.000

 

 II. DỊCH VỤ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

Thanh kiểm tra soát xét toàn bộ công tác kế toán của cả năm tài chính, chịu trách nhiệm pháp nhân về báo cáo tài chính của doanh nghiệp,  tư vấn điều chỉnh số liệu . 

                        Nội dung dịch vụ :

 

                        - Kiểm tra soát xét toàn bộ hệ thống kế toán

                        - Lập báo cáo kiểm toán , đóng dấu kiểm toán

                        - Tư vấn điều chỉnh  số liệu                

Loại hình doanh nghiệp

Phí dịch vụ (vnđ/năm)

Thương mại – Dịch vụ - Tư vấn

15.000.000  -  40.000.000

Sản xuất – Gia công

Xây dựng – Lắp đặt thiết bị

 

  • Đối tác
  • Đối tác
  • Đối tác
  • Đối tác