x

Hotline: 0936.378.955

Email: tafviet@gmail.com
Trang chủ

>> Dịch vụ đại lý thuế

 • Đại lý thuế cần thiết cho xã hội

  Dịch vụ Đại lý thuế: Sự cần thiết của xã hội văn minh, hiện đại

  (19:00:35 19/06/2013)

  Bản chất của đại lý thuế. Nói đến đại lý thuế, nhiều người lầm tưởng rằng đây là tổ chức được cơ quan thuế ủy quyền thu thuế, tức là làm đại lý thu thuế cho Nhà nước. Những người khác thì hình dung đây là trung gian...

  Chi tiết
 • Dịch vụ Đại lý thuế

  Dịch vụ Đại lý thuế

  (08:00:16 20/06/2013)

  Đại lý thuế là hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thủ tục thuế, thực hiện các hoạt động kê khai thuế, nộp thuế ...

  Chi tiết
 • Lợi ích của việc sử dụng Đại lý thuế

  Lợi ích của việc sử dụng Đại lý thuế

  (01:00:58 03/06/2013)

  Công ty TNHH Đại lý thuế TAF Việt (gọi tắt là " ĐẠI LÝ THUẾ TAF VIỆT ") là một trong những công ty đầu tiên đủ điều kiện cung cấp dịch vụ thực hiện các thủ tục thuế, cung cấp dịch vụ đại lý thuế trên cả nước, được Tổng...

  Chi tiết
 • Bảng giá dịch vụ ĐẠI LÝ THUẾ TAF VIỆT

  Bảng giá dịch vụ ĐẠI LÝ THUẾ TAF VIỆT

  (09:00:29 07/10/2013)

  Phí dịch vụ tư vấn sẽ được chúng tôi tính toán và đề xuất dựa trên các thông tin tham khảo dưới đây. Mức phí cụ thể được hai bên thống nhất phải dựa trên tình hình thực tế, quy mô hoạt động, yêu cầu cụ thể của Giám...

  Chi tiết
 • Hỗ trợ quyết toán thuế

  Hỗ trợ quyết toán thuế doanh nghiệp

  (09:00:15 21/07/2013)

  Để xác định việc hoàn thành nghĩa vụ với nhà nước, các doanh nghiệp phải thực hiện việc quyết toán với cơ quan thuế. Theo Luật quan lý thuế, việc quyết toán thuế được thực hiện bằng quyết định kiểm tra, thanh tra thuế.

  Chi tiết
 • Đại lý thuế Quyền và nghĩa vụ

  Đại lý thuế: Quyền và nghĩa vụ

  (20:00:09 19/06/2013)

  Hoạt động đại lý thuế là một hoạt động dịch vụ nhưng là một dịch vụ đặc biệt. Đặc biệt bởi có phát sinh sự chuyển giao trách nhiệm pháp lý với Nhà nước từ ĐTNT (tức là từ khách hàng) sang cho đại lý. Rủi ro pháp lý nếu...

  Chi tiết
 • Soát xét hồ sơ quyết toán thuế

  Dịch vụ soát xét hồ sơ quyết toán thuế

  (20:00:04 04/06/2013)

  Soát xét hồ sơ quyết toán thuế là hoạt động kiểm tra và soát xét kế toán, thông qua việc kiểm tra các chứng từ kế toán, kiểm tra các bút toán hạch toán kế toán, kiểm tra các báo cáo kế toán, hồ sơ quyết toán thuế và thực hiện các...

  Chi tiết
 • Đối tác
 • Đối tác
 • Đối tác
 • Đối tác