x

Hotline: 0936.378.955

Email: tafviet@gmail.com

Dịch vụ kế toán khác của Đại Lý THuế TAF VIỆT

(08:00:53 AM 09/07/2013)

ĐẠI LÝ THUẾ TAF VIỆT cung cấp dịch vụ đặt in hóa, dịch vụ phần mềm kế toán, dịch vụ kiểm toán nội bộ...

 1.  Dịch vụ về hóa đơn

 Công ty TNHH ĐẠI LÝ THUẾ TAF VIỆT cung cấp dịch vụ đặt in hóa đơn bao gồm:

- Hướng dẫn quý khách cung cấp thông tin và các giấy tờ cần thiết

- Tư vấn cho khách hàng các nội dung liên quan đến tạo hóa đơn đặt in

- Thiết kế mẫu hóa đơn cho khách hàng lựa chọn

Lựa chọn công ty in được phép theo quy định, thương thảo và ký hợp đồng in hóa đơn với khách hàng

- Lập thông báo phát hành hóa đơn gửi cho cơ quan thuế theo quy định

- Tư vấn cho khách hàng về việc quản lý và sử dụng hóa đơn đặt in

 


 

Dịch vụ kế toán khác của Taf Việt (Ảnh mình họa)

 

2. Dịch vụ phần mềm kế toán

- Tìm hiểu yêu cầu của hệ thống quản trị và đặc thù hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

- Tư vấn doanh nghiệp phần mềm kế toán phù hợp

- Thiết lập hệ thống danh mục tài khoản phù hợp

- Thiết lập phân nhóm hàng hóa, phân nhóm vụ việc, phân nhóm khách hàng… theo yêu cầu quản lý.

 - Thiết lập hệ thống các danh mục vụ việc để đưa ra các báo cáo lãi lỗ cho từng hợp đồng, công trình phục vụ cho công tác quản trị

 - Thiết lập danh mục khoản mục phí để tổng hợp, phân tích, so sánh từ đó đưa ra chính sách kiểm soát chi phí hiệu quả.

 - Thiết lập các báo cáo theo yêu cầu quản trị

 - Xây dựng định khoản kế toán cho từng nghiệp vụ cụ thể phát sinh tại doanh nghiệp theo chế độ và chuẩn mực kế toán.

 - Lên sơ đồ tổng hợp về cách hạch toán.

 - Ghi lại thành sách hướng dẫn và bàn giao cho doanh nghiệp lưu giữ

 - Cập nhật hệ thống hàng năm theo yêu cầu của doanh nghiệp

 

 3.  Dịch vụ giám sát kế toán

Áp dụng đối với các doanh nghiệp có bộ máy kế toán đầy đủ, có nhu cầu giám sát thường xuyên toàn bộ hoạt động và độ chính xác trong việc thực hiện công tác kế toán – thuế .         

 Nội dung dịch vụ :

- Kiểm soát hệ thống sổ sách, số liệu kế toán, báo cáo thuế

 

  - Tư vấn điều chỉnh , cân đối sổ sách kế toán và hoạt động kinh doanh.

 

 - Hỗ trợ giải trình khi quyết toán thuế.  

 

4. Dịch vụ kiểm toán nội bộ

Thanh kiểm tra soát xét toàn bộ công tác kế toán của cả năm tài chính,tư vấn điều chỉnh các sai xót trong kế toán , vướng mắc về thuế .  

Nội dung dịch vụ :

Kiểm tra soát xét toàn bộ hệ thống kế toán

- Lập báo cáo kiểm toán nội bộ

- Tư vấn điều chỉnh  các sai sót         

 

5. Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính      

Thanh kiểm tra soát xét toàn bộ công tác kế toán của cả năm tài chính, chịu trách nhiệm pháp nhân về báo cáo tài chính của doanh nghiệp,  tư vấn điều chỉnh số liệu . 

Nội dung dịch vụ :

Kiểm tra soát xét toàn bộ hệ thống kế toán

- Lập báo cáo kiểm toán , đóng dấu kiểm toán

- Tư vấn điều chỉnh  số liệu         

 

Bảng báo giá tham khảo: bang-gia-dich-vu-ke-toan-dai-ly-thue-taf-viet

Hãy liên lạc với chúng tôi để được tư vấn cung cấp dịch vụ tốt nhất !

TAF – GIÁ TRỊ GIA TĂNG

 

Công ty TNHH ĐẠI LÝ THUẾ TAF VIỆT chuyên  cung ứng dịch vụ kế toánkế toán trọn gói, đại lý thuế  đảm bảo uy tín, chất lượng

 

  • Đối tác
  • Đối tác
  • Đối tác
  • Đối tác