x

Hotline: 0936.378.955

Email: tafviet@gmail.com
Trang chủ

>> Cam kết bảo mật

Cam kết bảo mật TAF Việt

(07:00:23 AM 23/07/2013)
Vấn đề bảo mật và gìn giữ thông tin Khách hàng luôn được đề cao và tuân thủ tuyệt đối trong quá trình tồn tại của Đại lý thuế TAF Việt.

Thông tin bảo mật không được phép, dưới hoặc hình thức trực tiếp hay gián tiếp, tiết lộ hoặc để cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào khác (kể cả người trong Công ty nếu người đó không được quyền tiếp cận thông tin bảo mật)
Phù hợp với mục đích Cam kết bảo mật này,  “thông tin bảo mật” bao gồm nhưng không giới hạn các loại thông tin sau đây:
      Phương thức, hoạt động và chiến lược kinh doanh của Quý doanh nghiệp
      Các dự án, hợp đồng Doanh nghiệp đã và đang triển khai;
      Các đối tác, khách hàng đã,  đang và sẽ thiết lập quan hệ với Doanh nghiệp
     Tình hình nội bộ, tài chính, nhân sự của Doanh nghiệp
Bí mật kinh doanh;
     Bảo mật thông tin khách hàng là nghĩa vụ và trách nhiệm của chúng tôi. Chúng tôi cam kết sử dụng thông tin khách hàng một cách hợp lý và bảo mật nhất, với mục đích duy nhất là phục vụ khách hàng được chu đáo hơn.

Đại lý thuế Taf Việt cam kết không  tiết lộ thông tin khách hàng, không bán hoặc chia sẻ thông tin khách hàng vì mục đích thương mại, điều khoản này cũng được thể hiện rõ trên hợp đồng được ký kết giữa  Đại lý thuế Taf Việt và Quý khách hàng.

 

  • Đối tác
  • Đối tác
  • Đối tác
  • Đối tác