x

Hotline: 0936.378.955

Email: tafviet@gmail.com

Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013: Tiếp tục gỡ vướng cho DN và Hải quan

(21:00:17 PM 31/07/2013)

(DĐDN) - Chính Phủ vừa ban hành Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế… Đây là văn bản tiếp tục tìm cách gỡ vướng cho các DN về thuế nhưng cũng tác động ít nhiều tới hoạt động hải quan.

Tính đến 31/5/2013 nợ thuế chuyên thu quá hạn của ngành Hải quan khoảng 6.173 tỷ đồng, so với thời điểm 31/12/2012 nợ thuế chuyên thu tăng khoảng 361 tỷ đồng. Do vậy, việc xóa nợ tiền thuế, tiền phạt sẽ giảm bớ áp lực cho ngành Hải quan.

Cái khó

Trong cuộc đối thoại, gặp gỡ DN khu vực phía Nam với ngành hải quan vừa qua, các DN đã trình bày các khó khăn gặp phải khi thực hiện theo hướng dẫn của Luật sửa đổi,Đào tạo kế toán bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế. Các DN cho rằng, trước thời điểm 1/7/2013, sau khi khai báo đầy đủ theo hướng dẫn, hàng hóa của DN được thông quan nhanh chóng thông qua thủ tục hải quan điện tử. Tuy nhiên, khi áp dụng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, DN lại bị yêu cầu phải nộp thuế ngay, phải xuất trình giấy nộp tiền thì mới được thông quan hàng hóa. Cụ thể, khi thực hiện thông quan hàng hóa, DN chỉ có thể nộp giấy báo có của ngân hàng cho cơ quan Hải quan xác nhận DN đã nộp thuế. Giấy báo có của ngân hàng truyền qua mạng Internet nên không có dấu và chữ ký của ngân hàng, chỉ đánh dấu tại mục báo có, trong khi Luật lại yêu cầu là phải có dấu và chữ ký của ngân hàng.  Mặt khác, khi đã có giấy nộp tiền thuế, thì trên giấy nộp tiền phía ngân hàng chỉ đóng dấu vuông, trong khi cơ quan Hải quan yêu cầu phải có dấu tròn của ngân hàng.

Bên cạnh đó, qua phân tích về con số nợ thuế của Cục thuế XNK (Tổng cục Hải quan), số nợ thuế nợ đọng từ những năm 2005 trở về trước chưa thu hồi một phần là do quy định của Luật thuế XK, NK và Luật Quản lý thuế . hai Luật này cho phép DN được nợ thuế mà không ràng buộc điều kiện phải là DN chấp hành tốt pháp luật thuế nên có tình trạng lợi dụng sự thông thoáng để thành lập DN, lợi dụng chính sách ân hạn thuế để trây ỳ nợ thuế, không nộp thuế đúng hạn... đã khiến số nợ thuế gia tăng.

Các biện pháp cưỡng chế theo quy định tại Điều 93 Luật Quản lý thuế cũng chưa đủ mạnh, mang nặng tính thủ tục nên đã làm hạn chế hiệu quả thu.

Ló cái hay

 

Tính đến 31/5/2013 nợ thuế chuyên thu quá hạn của ngành Hải quan khoảng 6.173 tỉ đồng

Việc Chính phủ ban hành Nghị định 83 đã mở rộng hơn cánh cửa trong việc xử lý các vấn đề liên quan tới thuế, trong đó có vấn đề liên quan tới hoạt động hải quan.  Đó là kiểm tra sau thông quan về thuế và xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 1/7/2007.

 

Cụ thể nghị định quy định chi tiết về kiểm tra sau thông quan về thuế tại trụ sở cơ quan Hải quan (Điều 50), và kiểm tra sau thông quan về thuế tại trụ sở người nộp thuế (Điều 51) theo nguyên tắc chi tiết đầy đủ hơn. Theo đó, Nghị định nêu rõ thẩm quyền thông báo yêu cầu kiểm tra tại trụ sở cơ quan Hải quan, thời gian kiểm tra, thời gian kết luận nhằm mục đích tránh việc thực hiện tùy tiện, không thống nhất. Đào tạo kế toán  Nghị định cũng quy định rõ các trường hợp kiểm tra, thời hạn kiểm tra, thẩm quyền kiểm tra sau thông quan về thuế tại trụ sở người nộp thuế để đảm bảo không vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Riêng về xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 1/7/2007, Nghị định quy định Bộ Tài chính sẽ hướng dẫn cụ thể đối với từng trường hợp. Tuy nhiên, việc hướng dẫn bổ sung trường hợp được xoá nợ tiền thuế, tiền phạt trong Nghị định sẽ giúp DN giảm gánh nặng đối với các khoản nợ phát sinh do lịch sử để lại chưa được xử lý (khoanh nợ, nợ ảo). Tạo thuận lợi cho công tác quản lý của cơ quan Thuế và Hải quan đối với những khoản nợ tiền thuế, tiền phạt mà các cơ quan này đã áp dụng đầy đủ biện pháp cưỡng chế thi hành và quá 10 năm, nhưng vẫn không có khả năng thu hồi... Bên cạnh đó, việc hướng dẫn thẩm quyền xoá nợ được phân cấp tới cho các cấp,  giúp sát hơn với thực tế của DN, giảm tải công việc xóa nợ cho một đơn vị đầu mối.

 Đức Linh

 

  • Đối tác
  • Đối tác
  • Đối tác
  • Đối tác