x

Hotline: 0936.378.955

Email: tafviet@gmail.com

Quy trình thực hiện dịch vụ kế toán

(23:00:50 PM 04/06/2013)

 

Quy trình thực hiện dịch vụ kế toán chuyên nghiệp, dịch vụ đại lý thuế tại  Taf Việt

1. Công việc hàng tháng:

Từ 5 ->30 hàng tháng: Hoàn thành công việc kê khai và cập nhật sổ sách hàng tháng.

 

quy trinh thuc hien dich vu dai ly thue

Quy trình thực hiện dịch vụ tại Đại lý thuế Taf Việt  (Ảnh minh họa)


Trong đó:

  • Từ ngày 5 -> 10: Thu thập, giao nhận chứng từ: Trao đổi về các thông tin trên chứng từ đã nhận từ bên A.
  • Từ ngày 10 ->20 : Tiến hành các công việc cập nhật các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên các chứng từ gốc vào hệ thống sổ sách kế toán. Lập và nộp tờ khai thuế GTGT, các tờ khai thuế khác (Nếu có).

- Lập các sổ kế toán tổng hợp

- Lập các sổ kế toán chi tiết

- Lập các bảng phân bổ chi phí, bảng tính và trích khấu hao TSCĐ

- Bảng chấm công, bảng thanh toán tiền lương và trích bảo hiểm (Nếu có) bảng tổng hợp chi phí sản xuất.

- Lập bảng cân đối SPS các tài khoản

Trong quá trình ghi sổ kế toán, tất cả các vấn đề phát sinh đều được hai bên bàn bạc nhất trí nhằm đạt được kết quả tốt nhất.

  • Từ 20 ->30 hàng tháng: Hoàn thành việc lập các sổ sách, báo cáo kết quả kinh doanh của tháng trước cho doanh nghiệp. Trước khi chốt số liệu chính xác nhân viên tư vấn sẽ trao đổi, tư vấn và thống nhất các vấn đề về số liệu.

Cùng với những công việc đã nêu trên các chuyên viên sẽ tư vấn thuế cho Doanh nghiệp trong việc tổ chức bộ máy hoạt động ổn định, đảm bảo cho việc báo cáo được kịp thời, chính xác.

2. Công việc hàng quý:

Chậm nhất ngày thứ 25 của quý tiếp theo, hoàn thành việc lập và nộp tờ khai tạm tính thuế TNDN quý trước.

3. Công việc năm

- Ngày 28/ 02: Hoàn thành báo cáo tài chính năm trước đó, trao đổi với khách hàng trước khi nộp cho cơ quan thuế.

- Ngày 15/ 03: Hạn nộp cuối cùng của báo cáo tài chính.

- Hoàn thành việc in ấn, bàn giao sổ sách.

- Hoàn thành thủ tục Quyết toán theo yêu cầu của cơ quan thuế về các số liệu đã hoàn thành.

 

  • Đối tác
  • Đối tác
  • Đối tác
  • Đối tác