x

Hotline: 0936.378.955

Email: tafviet@gmail.com

Thông tư 26/2016/TT-BTC - Những điểm mới đáng chú ý

(07:00:13 AM 17/05/2015)

Ngày 17/2/2015, Bộ tài chính vừa ban hành thông tư 26/2015/TT-BTC về việc sửa đổi một số quy định về thuế GTGT và hóa đơn chứng từ

 Theo tổng hợp của tổng cục thuế, thông tư số 26/2015/tt-btc có những điểm mới đáng lưu ý như sau:

1. Về thuế gtgt

- Phân bón, thức ăn chăn nuôi, tàu đánh bắt xa bờ, máy móc nông nghiệp được chuyển từ diện chịu thuế gtgt sang không chịu thuế. tuy nhiên, thuế đầu vào phục vụ sản xuất các mặt hàng này theo đó không được khấu trừ

- Bên đi vay khi bàn giao tài sản bảo đảm cho ngân hàng không phải xuất hóa đơn

- Bổ sung thuốc lá, rượu, bia nhập khẩu sau đó xuất khẩu vào diện không áp dụng thuế suất gtgt 0%

- Vật tư hóa chất xét nghiệm dùng trong y tế phải có xác nhận của bộ y tế mới được hưởng thuế gtgt 5%

- Miễn chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa nhập khẩu là quà biếu tặng

- Hướng dẫn rõ việc hoàn thuế gtgt đối với dự án đầu tư cùng tỉnh, thành phố

- Bổ sung hướng dẫn chưa phải điều chỉnh lại số thuế gtgt đã khấu trừ trong trường hợp cskd đang trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động nhưng phải giải thể, phá sản hoặc chấm dứt hoạt động

2. Về kê khai thuế

- Chỉ công trình xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên mới phải khai nộp thuế vãng lai, trước đó không phân biệt giá trị

- Bỏ bảng kê hhdv mua vào, bán ra trong hồ sơ khai thuế gtgt và thuế ttđb

- Thay đổi tỷ giá dùng làm căn cứ hạch toán doanh thu, chi phí bằng ngoại tệ và quy đổi đồng tiền nộp thuế

- Bỏ quy định ân hạn thuế đối với trường hợp chưa được thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản đã được ghi trong dự toán nsnn

- Tỷ lệ tính tiền chậm nộp chỉ còn áp dụng chung mức 0,05%, bất kể thời gian chậm nộp đã quá 90 ngày

- Sửa đổi hình thức khai thuế và hồ sơ thông báo miễn giảm thuế theo hiệp định đối với hãng vận tải nước ngoài

3. Về hóa đơn

- Bỏ quy định phải đăng ký việc sử dụng dấu ngăn cách và chữ viết không dấu trên hóa đơn

- Bỏ quy định cơ quan thuế xác định số lượng hóa đơn được thông báo phát hành để sử dụng từ 3 tháng đến 6 tháng tại thông báo phát hành hóa đơn

- Bổ sung quy định phải kết nối với cơ quan thuế để gửi thông tin cho cơ quan thuế theo lộ trình đối với các cơ sở nhà hàng, khách sạn, siêu thị … có sử dụng hệ thống máy tính tiền, hệ thống cài đặt phần mềm bán hàng để thanh toán.

- Hàng hóa tiêu dùng nội bộ được miễn lập hóa đơn

- Hóa đơn ghi sai tên, địa chỉ nhưng đúng mst thì không phải lập hóa đơn điều chỉnh

  • Đối tác
  • Đối tác
  • Đối tác
  • Đối tác