x

Hotline: 0936.378.955

Email: tafviet@gmail.com

Thủ tục tạm ngừng hoạt động của doanh nghiệp

(11:00:21 AM 27/06/2013)

Theo qui định của luật doanh nghiệp hiện hành về đăng ký kinh doanh, trong quá trình kinh doanh, Doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế chậm nhất mười lăm ngày trước ngày tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh.

Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế còn nợ,tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp chủ nợ, khách hàng và người lao động có thoả thuận khác. (Điều 156 - Luật Doanh nghiệp 2005)

Hồ sơ gồm có:

1. Biên bản họp của hội đồng thành viên (đối với Công ty TNHH); biên bản họp của
2. Hội đồng Cổ đông (đối với Công ty CP) về việc tạm ngừng hoạt động kinh doanh;
3. Quyết định của người đại diện theo Pháp luật về việc tạm ngừng hoạt động kinhdoanh;

 Thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh đào tạo kế toán . Khi tiếp nhận thông báo, phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh phải ghi giấy biên nhân và trao cho doanh nghiệp. Khi muốn hoạt động trở lại, doanh nghiệp cần phải gửi thông báo và quyết định của đại hội cổ đông, hội đồng thành viên hoặc hội đồng quản trị về việc tổ chức cho doanh nghiệp hoạt động trở lại cho các phòng đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế đã nói ở trên,

 

 Đại lý thuế TAF Việt rất hân hạnh được phục vụ Quý khách!

  • Đối tác
  • Đối tác
  • Đối tác
  • Đối tác